Opintojakson kuvaus

Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen lukuvuoden mittaiseen seminaariin, tutkimussuunnitelman laatiminen ja sen mukaisen tutkimusprosessin itsenäinen toteutus, seminaarityön kirjoittaminen, oman tutkimuksen esittely ja toisen työn vertaisarviointi, aktiivinen tieteellinen keskustelu, hops-keskustelu kandidaatinseminaarin ohjaajan, tulevan pro gradu –tutkielman ohjaajan ja amanuenssin kanssa. Seminaariin on yhdistetty myös työelämätaitojen kurssi. Pääaineopiskelijoiden tutkielma hyväksytään kandidaatintutkielmana.

Arviointi: ETNA104: hyväksytty/hylätty, ETNA105 (tutkielma, 10 op): numeerinen arviointi

maanantai 22. lokakuuta 2012

Virtuaalietnografiasta

Koska useamman opiskelijan tutkielman aineisto on netissä, voi kukin kohdallaan miettiä, voisiko virtuaalietnografia olla tutkielmassa käytetty metodi. Virtuaalietnografian sijaan puhutaan usein myös digitaalisesta, online-, kyber- ja Internet-etnografiasta. Alla muutama aihetta käsittelevä linkki*.


Antropologisen kenttätyön haasteita virtuaalisessa ympäristössä

Digital Ethnography

Defining Virtual Ethnography

Ethnographic Approaches to the Internet and Computer-Mediated Communication

What is Virtual Ethnography?

Virtuaalietnografia miessairaanhoitajaopiskelijoiden seksuaaliterveysteeman opiskelusta


*Jotkut artikkelit saattavat olla 
luettavissa vain JY:n verkossa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti