Opintojakson kuvaus

Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen lukuvuoden mittaiseen seminaariin, tutkimussuunnitelman laatiminen ja sen mukaisen tutkimusprosessin itsenäinen toteutus, seminaarityön kirjoittaminen, oman tutkimuksen esittely ja toisen työn vertaisarviointi, aktiivinen tieteellinen keskustelu, hops-keskustelu kandidaatinseminaarin ohjaajan, tulevan pro gradu –tutkielman ohjaajan ja amanuenssin kanssa. Seminaariin on yhdistetty myös työelämätaitojen kurssi. Pääaineopiskelijoiden tutkielma hyväksytään kandidaatintutkielmana.

Arviointi: ETNA104: hyväksytty/hylätty, ETNA105 (tutkielma, 10 op): numeerinen arviointi

keskiviikko 10. lokakuuta 2012

Tutkimussuunnitelmat


Voitte käydä merkitsemässä teille sopivan vapaan ajan tutkimussuunnitelmanne esittämistä varten TÄSTÄTutkimussuunnitelma on vapaamuotoinen, mutta siihen voi ottaa mallia blogiin linkitetyistä aikaisemmista seminaarin tutkimussuunnitelmista ja lukaista KvaliMOTV:n ohjeita.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti