Opintojakson kuvaus

Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen lukuvuoden mittaiseen seminaariin, tutkimussuunnitelman laatiminen ja sen mukaisen tutkimusprosessin itsenäinen toteutus, seminaarityön kirjoittaminen, oman tutkimuksen esittely ja toisen työn vertaisarviointi, aktiivinen tieteellinen keskustelu, hops-keskustelu kandidaatinseminaarin ohjaajan, tulevan pro gradu –tutkielman ohjaajan ja amanuenssin kanssa. Seminaariin on yhdistetty myös työelämätaitojen kurssi. Pääaineopiskelijoiden tutkielma hyväksytään kandidaatintutkielmana.

Arviointi: ETNA104: hyväksytty/hylätty, ETNA105 (tutkielma, 10 op): numeerinen arviointi

tiistai 2. lokakuuta 2012

Kysyttävää? Anna palaa!

Onko jotain jäänyt epäselväksi tai haluaisitko jostain lisätietoa? Onko mielessäsi tukku tyhmiä tai sarja sokraattisen hienostuneita kysymyksiä? Koskeeko ihmetyksesi teoriaa vai käytäntöä, tieteenfilosofiaa tai kirjoitustekniikkaa? Jos asia ei tullut seminaarissa mieleen, niin nyt voit esittää kysymyksesi, nimellä tai nimettömänä.

Paina kommenttinappia ja anna palaa!

Kysymyksiä voi esittää koko seminaarin ajan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti