Opintojakson kuvaus

Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen lukuvuoden mittaiseen seminaariin, tutkimussuunnitelman laatiminen ja sen mukaisen tutkimusprosessin itsenäinen toteutus, seminaarityön kirjoittaminen, oman tutkimuksen esittely ja toisen työn vertaisarviointi, aktiivinen tieteellinen keskustelu, hops-keskustelu kandidaatinseminaarin ohjaajan, tulevan pro gradu –tutkielman ohjaajan ja amanuenssin kanssa. Seminaariin on yhdistetty myös työelämätaitojen kurssi. Pääaineopiskelijoiden tutkielma hyväksytään kandidaatintutkielmana.

Arviointi: ETNA104: hyväksytty/hylätty, ETNA105 (tutkielma, 10 op): numeerinen arviointi

keskiviikko 24. lokakuuta 2012

Identiteetistä

Yleistä
  • Cohen, Anthohy P. 1993. Culture as Identity. [JSTOR]
  • Friedman, Jonathan 1994. Cultural Identity and Global Process. [JYKDOK]
  • Hall, Stuart 1999. Identiteetti. [JYKDOK]
  • Hall, Stuart 1997. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. [JYKDOK]
  • Hall, Stuart & du Gay, Paul (toim.) 1996. The Question of Cultural Identity. [Google Books]
  • Leve, Lauren 2011. Identity [JSTOR]
  • Rutheford, Jonathan (toim.) 1990. Identity: Community, Culture, Difference. [JYKDOK]
  • Sökefelt, Martin 1999. Debating Self, Identity and Culture in Anthropology. [JSTOR]
  • Kearny, M. 1995. The Anthropology of Globalization and Transnationalism.


Assimilaatiosta ja identiteetistäEi kommentteja:

Lähetä kommentti