Opintojakson kuvaus

Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen lukuvuoden mittaiseen seminaariin, tutkimussuunnitelman laatiminen ja sen mukaisen tutkimusprosessin itsenäinen toteutus, seminaarityön kirjoittaminen, oman tutkimuksen esittely ja toisen työn vertaisarviointi, aktiivinen tieteellinen keskustelu, hops-keskustelu kandidaatinseminaarin ohjaajan, tulevan pro gradu –tutkielman ohjaajan ja amanuenssin kanssa. Seminaariin on yhdistetty myös työelämätaitojen kurssi. Pääaineopiskelijoiden tutkielma hyväksytään kandidaatintutkielmana.

Arviointi: ETNA104: hyväksytty/hylätty, ETNA105 (tutkielma, 10 op): numeerinen arviointi

perjantai 28. syyskuuta 2012

Tutkimusaiheet


Reilun kahden viikon kuluttua (ti 16.10.) käsittelemme kaikkien tutkielma-aiheet. Jokaisen tulisikin lähettää minulle tutkimusaiheensa + muutaman virkkeen kuvaus aiheesta etukäteen viim. 24 h ennen ko. kokoontumista. Laitan sitten jokaisen aiheen postituslistalle ja blogiin anonymisoituna. Jokainen voi tutustua toisten aiheisiin ja kommentoida niitä seminaarissa ja/tai blogissa.

Itse seminaarissa jokainen opiskelija esittelee tutkielmansa aiheen. Aikaa tähän on vain 5 minuuttia per opiskelija. Siksipä tutkimusaiheiden käsittelyä jatketaan pienryhmätapaamisissa, joihin osallistuu 3 opiskelijaa + ohjaaja. Pienryhmätapaamiset järjestetään huoneessa H219 tai H306 (ks. Aikataulu) ja kukin tapaaminen kestää tunnin. Tänä aikana keskustelemme kunkin opiskelijan aiheesta, metodista, rajauksesta jne.

Alla olevasta linkistä pääset pienryhmien aikatauluun. Merkitse nimikirjaimesi sinulle sopivimman tapaamisen kohdalle.

Aikataulu


Huom! Esiteltävien tutkimusaiheiden ei tarvitse olla lopullisia.

perjantai 7. syyskuuta 2012

Tervetuloa kandiseminaariin!

Kokoonnumme ensimmäisen kerran torstaina H306:ssa ja käymme läpi loppusyksyn ja vähän tulevan keväänkin aikataulua. Tänä syksynä opettelemme oleellisia asioita tieteellisen kirjoittamisen ja tiedonhaun alalta sekä pohdimme etnologisen tutkimusprosessin kulkua. Luonnollisesti mietimme myös omia tutkimusaiheita. Jouluun mennessä jokainen seminaarilainen esitteleekin oman tutkimussuunnitelmansa - ja opponoi jonkun toisen suunnitelmaa. Kevään kokoontumiset kuluvatkin lähinnä valmiita tutkielmia esitellessä.

Tähän blogiin ilmestyy jatkossa seminaarin kannalta oleellisia - tai vähintäänkin inspiroivia - materiaaleja. Ohessa on jo nyt linkitettynä muutamia perusjuttuja, mukaan lukien alustava seminaarikalenteri.

Työskentelen H217:ssa, jonne voi tulla sovitusti tai sopimatta juttelemaan. Nähdään ensi viikolla!

Kuvalähteet: ylh. ethnography.biz, alh. KSU Faculty