Opintojakson kuvaus

Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen lukuvuoden mittaiseen seminaariin, tutkimussuunnitelman laatiminen ja sen mukaisen tutkimusprosessin itsenäinen toteutus, seminaarityön kirjoittaminen, oman tutkimuksen esittely ja toisen työn vertaisarviointi, aktiivinen tieteellinen keskustelu, hops-keskustelu kandidaatinseminaarin ohjaajan, tulevan pro gradu –tutkielman ohjaajan ja amanuenssin kanssa. Seminaariin on yhdistetty myös työelämätaitojen kurssi. Pääaineopiskelijoiden tutkielma hyväksytään kandidaatintutkielmana.

Arviointi: ETNA104: hyväksytty/hylätty, ETNA105 (tutkielma, 10 op): numeerinen arviointi

keskiviikko 24. lokakuuta 2012

Diskurssitutkimus
Huom! Etnologiassa on usein käytetty foucaultlaista diskurssintutkimusta, varsinkin jos tutkimusaihe koskee valtaa, poliittisuutta ja/tai ihmisten kategorisointia.Sosiaalinen konstruktivismiIdentiteetistä

Yleistä
  • Cohen, Anthohy P. 1993. Culture as Identity. [JSTOR]
  • Friedman, Jonathan 1994. Cultural Identity and Global Process. [JYKDOK]
  • Hall, Stuart 1999. Identiteetti. [JYKDOK]
  • Hall, Stuart 1997. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. [JYKDOK]
  • Hall, Stuart & du Gay, Paul (toim.) 1996. The Question of Cultural Identity. [Google Books]
  • Leve, Lauren 2011. Identity [JSTOR]
  • Rutheford, Jonathan (toim.) 1990. Identity: Community, Culture, Difference. [JYKDOK]
  • Sökefelt, Martin 1999. Debating Self, Identity and Culture in Anthropology. [JSTOR]
  • Kearny, M. 1995. The Anthropology of Globalization and Transnationalism.


Assimilaatiosta ja identiteetistämaanantai 22. lokakuuta 2012

Virtuaalietnografiasta

Koska useamman opiskelijan tutkielman aineisto on netissä, voi kukin kohdallaan miettiä, voisiko virtuaalietnografia olla tutkielmassa käytetty metodi. Virtuaalietnografian sijaan puhutaan usein myös digitaalisesta, online-, kyber- ja Internet-etnografiasta. Alla muutama aihetta käsittelevä linkki*.


Antropologisen kenttätyön haasteita virtuaalisessa ympäristössä

Digital Ethnography

Defining Virtual Ethnography

Ethnographic Approaches to the Internet and Computer-Mediated Communication

What is Virtual Ethnography?

Virtuaalietnografia miessairaanhoitajaopiskelijoiden seksuaaliterveysteeman opiskelusta


*Jotkut artikkelit saattavat olla 
luettavissa vain JY:n verkossa.

keskiviikko 10. lokakuuta 2012

Tutkimussuunnitelmat


Voitte käydä merkitsemässä teille sopivan vapaan ajan tutkimussuunnitelmanne esittämistä varten TÄSTÄTutkimussuunnitelma on vapaamuotoinen, mutta siihen voi ottaa mallia blogiin linkitetyistä aikaisemmista seminaarin tutkimussuunnitelmista ja lukaista KvaliMOTV:n ohjeita.

keskiviikko 3. lokakuuta 2012

Mikä on haastavinta kandityössä?


Ensi tiistaina käsitellään etnologista tutkimusprosessia. Voit taas valita alla olevasta listasta - tai listasta piittaamatta - kolme sanaa, jotka kuvaavat parhaiten sinun tämänhetkistä suhtautumistasi kandityöhösi. Kirjoita ne kommenttiosioon. Kommenttia ei tarvitse allekirjoittaa.


AIHE 
esim. aiheen valinta, oman kiinnostuksen kohteen selvittäminen, 
mikä on hyvä aihe, kuinka rajata aihe tms.

METODI
esim. kuinka päättää kuinka tutkia, valitako osallistuva havainnointi, 
haastattelut, diskurssianalyysi tms., kuinka  kertoa miten olen tutkinut aihettani

TEORIA
esim. mitä ihmettä se on, osaanko sitä, epäkäytännöllistä, vaativaa

AINEISTO
esim. haastattelut, tekstit, kuvat, mihin kiinnittää huomio, mikä on 
riittävä määrä aineistoa, kuinka aineistoa kerätään, kuinka sitä tallennetaan ja analysoidaan

ESITYS
esim. mahd. kritiikki, esiiintymistilanne, tutkielman sisällön pukeminen sanoiksi, 
vuoropuhelu muiden ja ohjaajan kanssa

OHJAUS
esim. onko sitä tarpeeksi, voiko ohjaajaa häiritä, 
pyydänkö liikaa/liian vähän, auttaako se edes

INNOTTOMUUS
esim. ei kiinnosta, ei jaksa, tympii, 
miten saisi itseään niskasta kiinni

RUNSAUDENPULA
esim. liikaa mielenkiintoisia aiheita, vaikea valita  paras aihe, 
ikävä rajata hyvää aihetta

KIRJOITTAMINEN
tieteellisen tekstin tuottaminen, oikeakielisyys, viittaustekniikka, 
lähdeluettelo, lukujen rakentelu, luovuus

LUKEMINEN
esim. mitä pitäisi lukea, oleellisen kirjallisuuden valitseminen, 
oleellisiin osiin keskittyminen, jaksanko lukea tarpeeksi

AIKA
esim. tulee kiire, pitäisikö olla jo hommissa, 
muut opinnot painaa päälle, töitäkin pitäisi tehdä


tiistai 2. lokakuuta 2012

Kysyttävää? Anna palaa!

Onko jotain jäänyt epäselväksi tai haluaisitko jostain lisätietoa? Onko mielessäsi tukku tyhmiä tai sarja sokraattisen hienostuneita kysymyksiä? Koskeeko ihmetyksesi teoriaa vai käytäntöä, tieteenfilosofiaa tai kirjoitustekniikkaa? Jos asia ei tullut seminaarissa mieleen, niin nyt voit esittää kysymyksesi, nimellä tai nimettömänä.

Paina kommenttinappia ja anna palaa!

Kysymyksiä voi esittää koko seminaarin ajan.

maanantai 1. lokakuuta 2012

Millaista on tieteellinen kirjoittaminen?

Huomenna käsitellään tieteellistä kirjoittamista. Ennen kokoontumista voit valita alla olevasta listasta - tai listasta piittaamatta - kolme sanaa, jotka kuvaavat parhaiten sinun tämänhetkistä suhtautumistasi tieteelliseen kirjoittamiseen. Sanoja ei tarvitse kummemmin miettiä, vaan anna selkäytimesi päättää. Klikkaa sitten alla olevaa kommenttilinkkiä ja kirjoita valitsemasi sanat postauksen kommenttiosioon. Kommenttia ei tarvitse allekirjoittaa.


AIKAAVIEVÄÄ
AJATTELEVAA
EDISTYKSELLISTÄ
EPÄKÄYTÄNNÖLLISTÄ
HAASTAVAA
HAUSKAA
HELPPOA
INNOSTAVAA
JOUTUISAA
JÄRJETÖNTÄ
JÄRKEVÄÄ
JÄYKKÄÄ
KÄYTÄNNÖNLÄHEISTÄ
LUOVAA
MERKITYKSETÖNTÄ
MIELENKIINTOISTA
PELOTTAVAA
PIKKUTARKKAA
POHDISKELEVAA
SUMMITTAISTA
TAANTUMUKSELLISTA
TARKKAA
TEOREETTISTA
TUNTEELLISTA
TUNTEETONTA
TYLSÄÄ
TÄRKEÄÄ
VAIKEAA
VÄRIKÄSTÄ
VÄRITÖNTÄ
YKSITOIKKOISTA
YLLÄTYKSELLISTÄ

perjantai 28. syyskuuta 2012

Tutkimusaiheet


Reilun kahden viikon kuluttua (ti 16.10.) käsittelemme kaikkien tutkielma-aiheet. Jokaisen tulisikin lähettää minulle tutkimusaiheensa + muutaman virkkeen kuvaus aiheesta etukäteen viim. 24 h ennen ko. kokoontumista. Laitan sitten jokaisen aiheen postituslistalle ja blogiin anonymisoituna. Jokainen voi tutustua toisten aiheisiin ja kommentoida niitä seminaarissa ja/tai blogissa.

Itse seminaarissa jokainen opiskelija esittelee tutkielmansa aiheen. Aikaa tähän on vain 5 minuuttia per opiskelija. Siksipä tutkimusaiheiden käsittelyä jatketaan pienryhmätapaamisissa, joihin osallistuu 3 opiskelijaa + ohjaaja. Pienryhmätapaamiset järjestetään huoneessa H219 tai H306 (ks. Aikataulu) ja kukin tapaaminen kestää tunnin. Tänä aikana keskustelemme kunkin opiskelijan aiheesta, metodista, rajauksesta jne.

Alla olevasta linkistä pääset pienryhmien aikatauluun. Merkitse nimikirjaimesi sinulle sopivimman tapaamisen kohdalle.

Aikataulu


Huom! Esiteltävien tutkimusaiheiden ei tarvitse olla lopullisia.

perjantai 7. syyskuuta 2012

Tervetuloa kandiseminaariin!

Kokoonnumme ensimmäisen kerran torstaina H306:ssa ja käymme läpi loppusyksyn ja vähän tulevan keväänkin aikataulua. Tänä syksynä opettelemme oleellisia asioita tieteellisen kirjoittamisen ja tiedonhaun alalta sekä pohdimme etnologisen tutkimusprosessin kulkua. Luonnollisesti mietimme myös omia tutkimusaiheita. Jouluun mennessä jokainen seminaarilainen esitteleekin oman tutkimussuunnitelmansa - ja opponoi jonkun toisen suunnitelmaa. Kevään kokoontumiset kuluvatkin lähinnä valmiita tutkielmia esitellessä.

Tähän blogiin ilmestyy jatkossa seminaarin kannalta oleellisia - tai vähintäänkin inspiroivia - materiaaleja. Ohessa on jo nyt linkitettynä muutamia perusjuttuja, mukaan lukien alustava seminaarikalenteri.

Työskentelen H217:ssa, jonne voi tulla sovitusti tai sopimatta juttelemaan. Nähdään ensi viikolla!

Kuvalähteet: ylh. ethnography.biz, alh. KSU Faculty