Opintojakson kuvaus

Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen lukuvuoden mittaiseen seminaariin, tutkimussuunnitelman laatiminen ja sen mukaisen tutkimusprosessin itsenäinen toteutus, seminaarityön kirjoittaminen, oman tutkimuksen esittely ja toisen työn vertaisarviointi, aktiivinen tieteellinen keskustelu, hops-keskustelu kandidaatinseminaarin ohjaajan, tulevan pro gradu –tutkielman ohjaajan ja amanuenssin kanssa. Seminaariin on yhdistetty myös työelämätaitojen kurssi. Pääaineopiskelijoiden tutkielma hyväksytään kandidaatintutkielmana.

Arviointi: ETNA104: hyväksytty/hylätty, ETNA105 (tutkielma, 10 op): numeerinen arviointi

perjantai 7. syyskuuta 2012

Tervetuloa kandiseminaariin!

Kokoonnumme ensimmäisen kerran torstaina H306:ssa ja käymme läpi loppusyksyn ja vähän tulevan keväänkin aikataulua. Tänä syksynä opettelemme oleellisia asioita tieteellisen kirjoittamisen ja tiedonhaun alalta sekä pohdimme etnologisen tutkimusprosessin kulkua. Luonnollisesti mietimme myös omia tutkimusaiheita. Jouluun mennessä jokainen seminaarilainen esitteleekin oman tutkimussuunnitelmansa - ja opponoi jonkun toisen suunnitelmaa. Kevään kokoontumiset kuluvatkin lähinnä valmiita tutkielmia esitellessä.

Tähän blogiin ilmestyy jatkossa seminaarin kannalta oleellisia - tai vähintäänkin inspiroivia - materiaaleja. Ohessa on jo nyt linkitettynä muutamia perusjuttuja, mukaan lukien alustava seminaarikalenteri.

Työskentelen H217:ssa, jonne voi tulla sovitusti tai sopimatta juttelemaan. Nähdään ensi viikolla!

Kuvalähteet: ylh. ethnography.biz, alh. KSU Faculty

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti